Medlemmer

 

Navn Tlf
   
   
Brian Ottens 66146959/30236959
John Dinesen 30724928
John Sørensen 64406708
Leif Falk Christensen 23304550
   
Svend Erik Buch 20856955
Rene Voergaard 20121470/75941777
Allan Henriksen 81752898
Klaus Junker 26714112
Per Wellin 75941066
Niels Simonsen 86398655/40598543
Thorbjørn Simonsen 86398655/28760052
Koert Duus  23284603
Hans Peter Johansen 40344064
John Borgquist 27949837
   
Søren Jensen 40647711
   
   
   
   
Bestyrelsen
Formand Brian Ottens  30236959
Bestyrelses medlem John Dinesen 30724928
Kasserer Leif Falk Christensen  23304550
Suppleant Klaus Junker  26714112
Sekretær Svend Erik Buch  20856955
 Arkivar John Sørensen  64406708