Dekoder ID og reset

ID Producent Land Værdi for reset
11 NCE   CV30=2
20 T4T DE  
21 Kreischer Datentechnik DE  
60 Blücher Elektronik DE  
62 Tams DE CV8= 0-255 (Skriv et tal)
85 Uhlenbrock DE CV59=1
97 Doehler & Haas DE  
99 Lenz DE CV8 =33
101 Bachmann US  
109 Viessmann DE  
113 QSI   Se tekst nedenfor
115 Dietz DE  
117 CT Elektronik AT  
123 Massoth DE  
129 Digitrax   CV8=8
131 Trix DE  
141 Soundtraxx Tsunami   CV30=2
145 Zimo AT CV8=8
151 ESU DE CV8=8
155 Fleischmann DE  
157 Kuehn DE CV8=8
159 LGB DE  
161 Roco AT  
173 Arnold & Rivarossi DE  
186 Brawa DE  

Hvordan nulstiller vi så dekoderen.

Start med at finde dekoderfabrikanten. På programmeringssporet læser du CV8 og sammenligner værdien

med ID i fig. 1. Hvis du har Lenz dekoder [ ID 8] se teksten om denne type. Nu skal du indkode det tal, der

står i tabellen under værdi for nulstilling. Indkodning af en værdi til CV8 vil ikke ændre CV8 ID nummer, hvis

du forsøger at læse CV8 igen. Her vil det stadig være dekoderfabrikantens ID der er vist. Nulstilling af

dekoderen vil måske få lyset til at blinke, hornet til at tude eller noget helt andet. Nulstilling af en dekoder vil

ændre alle CV værdier tilbage til den standard, som var i dekoderen, da den forlod fabrikken. Dvs. at

dekoderens standardadresse igen vil være 3. Prøv nu at sætte lokomotivet på hovedsporet, vælg adresse 3 og Se om du ikke har kontrol over dekoderen igen. I lang de fleste tilfælde vil du nu kunne begynde forfra med at kode din dekoder til det, du havde valgt at kode den til.

Lenz funktionsdekoder

Har du kodet en Lenz lok dekoder om til at være en funktionsdekoder, vil den forblive en funktionsdekoder efter en reset.

For at aktivere denne funktion skal i CV50 bit 5 (4) være sat (Funktions mode). Dette kan kun gøres på et programmeringsspor.

Ved reset af dekoderen ændres denne indstilling IKKE. (CV33=8)Denne indstilling ændres ved at nulstille dekoderen til fabriksindstillinger

DVS. Alle andre indstillinger vil naturligvis.

Efter opdatering af firmware på dekoderen er den igen sat til normal drift igen (Dekoder mode)

Se evt på Link: http://www.karensvej7.dk/?Lenz_Digital___Funktionsdekoder

QSI dekodere[ID 113]

Broadway, Atlas, Lifi-Like og andre, der er udstyrede med QSI (ID 113) DCC Lyd Dekoder, bruger en anden

måde til nulstilling af dekoderen. Tjek manualen der fulgte med dekoderen. Nogle bruger en magnetisk

”tryllestav”. Hvis der ikke findes en ”tryllestav”, prøv at tage overdelen af lokomotivet for at se, om der

skulle være en ”reset jumber”. Hvis dette er tilfældet, skal du fjerne ”jumperen” og sætte lokomotivet tilbage på sporet og tænde for strømmen. I mange tilfælde vil der så komme en auditiv tilkendegivelse ”som regel i form af tre eller fire trut i hornet” når nulstillingen er overstået. Sæt nu ”jumperen” tilbage og prøv om lokomotivet igen vil kunne bruges på standard adressen 3.

Hvis der er en ”tryllestav”, lokaliser hvor den skal bruges og placer den over dette punkt et lille øjeblik. Når

strømmen til sporet igen bliver tilsluttet, vil en auditiv tilkendegivelse fortælle, at nulstilling er overstået.

Hvis man ikke kan finde punktet, hvor ”tryllestaven” skal placeres, kan man forsøge langsomt at trække

”tryllestaven” hen over lokomotivet og/eller tenderen, indtil en du høre en auditiv meddelelse.

QSI bruger også en anden måde til nulstilling.

1. Placer lokomotivet på et programmeringsspor.

2. Indstil CV49 til 110, indstil CV50 til 255, indstil CV56 til 113, når dekoderen nulstiller, vil du høre 3

toner eller trut. Test om lokomotivet nu vil fungerer på standardadressen 3.

QSI tilbyder også andre former for nulstilling, her bør du søge mere information i manualen, der fulgte med

dekoderen eller lokomotivet.