Tams MasterControl

Betjening og opdatering

Betjening og opdatering

Skifte funktioner på dekodere.

f0-f4: Tast direkte

f5-f8: Tryk tasten Shift mens du trykker på f1(F5), f2(F6) f3(F7), f4(F8)

F1-12: tryk på Shift,Funktion (f0) og tast det nummer du ønsker aktiveret.

Multitraktion

Skifte et sporskifte

Opdatering 

Når du tænder for din MC vises versionsnummeret i displayet. Den seneste update hedder 1.47a.

jeg vise lige hvordan MC updateres såfremt det er findes nødvendigt. Det kræver følgende: MC forbundet til pc, Java, CV-Navi samt den nye HEX fil, i det her tilfælde hedder den Master13-1.hex og fulder 219kb

Så gå vi i gang. tænd for din MC og start programmet CV-Navi.

Tryk på Optionen (tysk)

Sæt den til den korrekte COM port, se evt efter i enhedshåndteringen på pc’en. Baudraten er ikke så vigtig her. tryk på Speichern (Gem)

Tryk så på Start 

Tryk på Update

Browse frem til hvor du har HEX fil. ( Sluk lige for din MC og tænd mens du holder STOP og GO , så går MC nemlig i download mode)

Tryk på start Download

Efter lidt tid vises dette.

Du kan efter følgende kontrollere det på 2 måder enten lige slukke og tænde for din MC, eller se efter i CV-Navi.